Forskningsprogrammet Transportekonomi höll 15 november sin första resultatkonferens. Ett 50-tal deltagare, antingen på plats i Stockholm eller via webben, fick ta del av sju olika presentationer av relevant och tillämpbar transportekonomisk forskning. Föredragen finns här nedan.

Del 1 innehåller följande föredrag:
Jan-Erik Swärdh, Programföreståndare – Presentation av TRANSPORTEKONOMI, tid 0:19
Anna Pernestål Brenden, KTH – Systemeffekter av förarlösa fordon, tid 5:55
Joakim Ahlberg, Ramboll – Marginalkostnader för luftfartens infrastruktur, tid 30:05
Lars Hultkrantz, Örebro universitet – Nya rekommenderade värderingar för trafiksäkerhet, tid 48:25

https://www.youtube.com/watch?v=LfqmPOHNS80

Del 2 innehåller följande föredrag:
Svante Berglund, WSP – Hur skattas cykel bäst?, tid 0:35
Maria Börjesson, VTI – Cykel i en samhällsekonomisk kalkyl, tid 26:35

https://www.youtube.com/watch?v=_47qHi_FDJc

Del 3 innehåller följande föredrag:
Henrik Edwards, Sweco – Metodik för kalibrering av lastbilsflöden, tid 0:30
Clas Rydergren, Linköpings universitet – Resmönster från mobilnätsdata, tid 23:05

https://www.youtube.com/watch?v=GsyCVrXOpqY