Styrelsen har till huvuduppgift att svara för strategiska beslut och styra TRANSPORTEKONOMIs inriktning. Eftersom flera samverkande myndighetsparter deltar i styrelsens arbete finns goda förutsättningar för en vidsynt och bred diskussion kring programmets inriktning.

Styrelseledamöter är:
– Johanna Dillén, ordförande, Trafikverket
– Sten Hammarlund, Trafikverket
– Johanna Farelius, Naturvårdsverket
– Jacob Gramenius, Transportstyrelsen
– Per Norman, Vinnova

Föredragande i styrelsen är programföreståndare Jan-Erik Swärdh, medan Trafikverkets koordinator Reza Mortazavi är adjungerad.