TRANSPORTEKONOMI har ett programråd som tillsammans med programföreståndaren svarar för det mesta av programmets operativa arbete. Programrådet har en viktig roll inom programmet genom att hålla kontakt med avnämarna på såväl övergripande som på användarnivå (exempelvis ASEK, styrgruppen för effektsamband och liknande grupperingar som är kravställare och/eller har ett utvecklingsansvar för delar av TRANSPORTEKONOMIs områden) för att tillse att projekten har tydliga avnämare/mottagare som kan ta tillvara forskningsresultaten.
Programrådet ansvarar även för beredning av projektansökningar som tydligt kopplar till en specifik frågeställning i Trafikverkets ”Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys”, samt har en rådgivande roll beträffande programmets strategi och inriktning.

Programrådet består av:
– Jonas Waidringer, Högskolan i Borås
– Daniel Jonsson, KTH
– Joakim Ekström, Linköpings universitet
– Joakim Ahlberg, Ramböll
– Ida Kristoffersson, VTI
– Martin Holmstedt, Sweco
– Katja Vuorenmaa Berdica, WSP
– Lars Hultkrantz, Örebro universitet