Forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI startade i mars 2018 och har som övergripande syfte att, genom att bedriva kvalificerad forskning inom området transportekonomi, bidra till morgondagens hållbara transportsystem. Det innebär att programmet bedriver forskning för att bidra till att uppfylla de transport­politiska målen, miljö­kvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Övergripande ämnesområden för TRANSPORTEKONOMI är samhällsekonomisk/transportekonomisk analys, samt transport­modellering och simulering för transportområdets alla steg utifrån fyrstegsprincipen för att uppnå transportpolitiska mål, miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I TRANSPORTEKONOMI ingår 11 parter som delas in i kategorierna forsknings­finansierande part, samverkande myndighetsparter och utförande parter.

Kontaktperson är programföreståndare Jan-Erik Swärdh som nås på jan-erik.swardh@vti.se eller 08-555 770 28.